EGEN PRODUKTION AF JULETRÆER

EGEN PRODUKTION AF JULETRÆER

M.O.S. Nature har selv en egen produktion på 32 ha. med nordmannsgran.

EGEN PRODUKTION

M.O.S. Nature ApS er grossist af juletræer, og har selv en egen produktion af nordmannsgran.

Plantagerne ligger ved Skovlund, Gørding og Ølgod, og udgører tilsammen et areal på. 32 ha.

Omkring kontoret ved Skovlund, er der to kulturer på henholdsvis 12 ha. og 9 ha. Træerne er blevet plantet i år 2015.

Kulturen i Gørdning er på 7 ha., denne kultur er blevet drevet med løbende indplantning, så der står træer fra alle årgange siden 2010.

Kulturen tæt ved Ølgod er på 4 ha. og er fra 2013.

NORDMANNSGRAN

Vi sælger og producerer nordmannsgran i følgende 3 linjer; Density, Common og Natural.  Højdeintervallerne varierer på træerne alt efter linjen.

Density træer fås i følgende størrelser: (100-125) (125-150) (150-175) (175-200) (200-225) (225-250)

Common træer fås i følgende størrelser: (125-150) (150-175) (175-200) (200-250)

Natural træer fås i følgende størrelser: (100-150) (150-200) (200-250)

DENSITY-LINJEN

Density gruppebillede

Træerne i density-linjen er meget tætte og fyldige træer, hvor der ikke er langt imellem grenkransene. Derudover har træerne fra density-linjen en flot symmetri, samt flotte grønne nåle. 

Herunder ses vores træer fra density-linjen. Højdeintervallerne fremgår på billederne, samt hvilket mærke de forskellige kvaliteter og højder mærkes med:

Density-Linjen - Pakkeantal

COMMON-LINJEN

Common-linjen gruppebillede

Common-linjen er et mere åbent træ, hvor der er mere luft imellem grenkransene. Træerne fra common-linjen er smallere træer. Nålene er flotte grønne. Herunder ses vores træer fra common-linjen. Højde intervallerne fremgår på billederne, samt hvilket mærke de forskellige kvaliteter og højder mærkes med:

Common-linjen - Pakkeantal

NATURAL-LINJEN

3. sortering gruppebillede

Natural-linjen er et mere åbent træ, med luft imellem grenkransene. Træerne fra Natural-linjen er smalle og har flotte grønne nåle.

Herunder ses vores træer natural-linjen. Højdeintervallerne fremgår på billederne, samt hvilket mærke de forskellige kvaliteter og højder mærkes med:

Natural-linjen - Pakkeantal

POTTEGROEDE JULETRÆER

Pottetræerne sælges i 2 forskellige sorter – nordmannsgran og rødgran. Træerne er det man kalder pottegroede, og det gør dem meget modstandsdygtige overfor nye omgivelser og temperaturer, da de har haft tid til at sætte et godt rodnet i potten. Pottetræerne kan efter jul plantes ud i haven, og man kan eventuelt vælge at fælde det senere. 

Det fremgår på billederne nedenunder, hvilke størrelsesintervaller pottetræerne kan købes i, samt hvilke kvaliteter der skelnes imellem:

PYNTEGRØNT

Vi sælger pyntegrønt af nordmannsgran i 2 kvaliteter. Bundterene bliver enten solgt, som 5 kg. eller eller 8 kg.